• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

/Files/images/0102017/P5054517.jpg

Виховна робота

Напрям виховної роботи

Стислий зміст досвіду роботи

Якою методичною установою схвалено,

номер та дата документа (листа)

«Школа співпраці, співучасті, співдружності»

Система виховної роботи реалізується в межах впровадження «Програми розвитку на 2016-2020 роки за моделлю «Територія успіху» та має на меті виховання свідомого громадянина України шляхом створення освітнього середовища школи-родини, сприятливого для розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості учня, активізації учнівського самоврядування, співпраці з батьківською громадою, , громадськими організаціями, тощо.

Протокол педагогічної ради школи № 14 від 17.11.2015

«Відкрите серце»

Система виховної роботи в межах впровадження «Програми розвитку на 2016-2020 роки за моделлю «Територія успіху» спрямована на вдосконалення соціалізації дітей вразливих те незахищених категорій шляхом забезпечення максимально можливого рівня фізичного та психічного здоров’я, надання можливості повністю реалізувати свій потенціал.

Протокол педагогічної ради школи № 14 від 17.11.2015

«Розумне дозвілля»

Система виховної роботи в межах впровадження «Програми розвитку на 2016-2020 роки за моделлю «Територія успіху» в поза навчальний час, яка охоплює гурткову роботу, діяльність шкільного музею, реалізацію проекту «Я – волонтер»

Протокол педагогічної ради школи № 14 від 17.11.2015

«Школа джур»

Система виховної роботи на засадах козацької педагогіки запроваджується класним керівником Бєловим О.Ю. з 2013 р. з метою формування національної свідомості учнів. «Школа джур» була офіційно зареєстрована як дитяча громадська організація 31.10.2013 року на рівні виконкому Артемівської міської ради.

В класному колективі впроваджена своєрідна модель дитячого самоврядування «Козацький гарт»,що сприяє підвищенню ефективності національного виховання підростаючого покоління та задоволенню потреб, нахилів й інтересів особистості, досягненню практичних навичок у різних сферах життєдіяльності. Вихованці «Школи Джур» стають активними учасниками шкільного учнівського самоуправління, очолюють роботу шкільних міністерств.

Протокол №1 методичної ради школи від 01.10.2017р.

«Школа компетентностей»

Систему виховної роботи

запроваджено в 2017-2018 н.р. з метою гармонійного особистісного розвитку дитини в умовах нової української школи та спрямовано на формування життєвих компетентностей учнів. Діяльність в межах кожного проекту передбачає створення умов для самореалізації кожного учня та формування лідерських якостей, активної громадянської позиції шляхом проведення майстер-класів, акцій, екскурсій, свят, тощо.

Протокол №9 педагогічної ради школи від 21.11.2017 року

За рішенням педагогічної ради від 21.11.2017 з грудня 2017 року в школі започатковано експериментальну діяльність в рамках проекту «Школа компетентностей». В межах певної теми пропонується проведення майстер-класів, клубів, проектів, волонтерської діяльністі, екскурсій, свят.Циклограма

реалізації проєкту «Школа компетентностей»

в 2020-2021 навчальний рік

МісяцьНазва школиВ межах місячника
ВересеньШкола демократії«Увага!Діти на дорозі!», всеобучу,
ЖовтеньШкола свідомих українцівнаціонально-патріотичного та громадянського виховання
ЛистопадШкола здоров'я та безпекипревентивного виховання
ГруденьШкола родинного затишкуправового виховання
СіченьШкола загальнокультурної грамотностіморально-етичного та естетичного виховання
ЛютийШкола дослідників-експериментаторівпрофорієнтації та трудового виховання
БерезеньШкола фінансової грамотностіродинно-сімейного виховання
КвітеньШкола сталого розвиткуекологічного виховання та «Створи добро»
ТравеньШкола досвідченого європейцявійськово-патріотичного виховання

Циклограма

реалізації проекту «Школа компетентностей»

в 2019-2020 навчальний рік

Місяць Назва школи В межах місячника
Вересень Школа демократії «Увага!Діти на дорозі!», всеобучу,
Жовтень Школа успішних українців національно-патріотичного та громадянського виховання
Листопад Школа безконфліктного спілкування (миробудуваня) превентивного виховання
Грудень Школа родинного затишку правового виховання
Січень Школа загальнокультурної грамотності морально-етичного та естетичного виховання
Лютий Школа дослідників-експериментаторів профорієнтації та трудового виховання
Березень Школа фінансової грамотності родинно-сімейного виховання
Квітень Школа сталого розвитку екологічного виховання та «Створи добро»
Травень Школа досвідченого європейця військово-патріотичного виховання

Аналіз виховної роботи

за 2018-2019 навчальний рік

В 2018-2019 навчальному році виховна робота в школі була організована відповідно до нормативних документів:

• Закон України про освіту.

• Концепція «Нова українська школа».

• Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020рр.

• Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

• Програма розвитку освіти «Освіта Донеччини у європейському вимірі 2017-2018»

• Програма розвитку освіти на території м.Бахмута на 2017-2020 роки

та методичних рекомендацій Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти:

• Від 10.08.2018 № 798/03 «Про деякі питання організації виховної роботи в закладах освіти щодо безпеки та благополуччя дитини у 2018/2019році»

• Науково-методичні рекомендації щодо організації освітньої роботи у 2018-2019 навчальному році. «Освітній дороговказ на 2018-2019 навчальний рік «Школа – майстерня майбутнього». (розділи «Виховна робота: класичні підходи», «Заклад позашкільної освіти – центральний осередок неформальної освіти в регіоні»).

Протягом року педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Формування ключових компетентностей особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві, шляхом інтеграції формальної і неформальної освіти у виховному процесі».

В школі навчається 285 учнів в 10 класах денної форми освіти, працює 4 класоводи і 6 класних керівників.

Виховна робота велася згідно з річним планом роботи школи на 2018-2019 навчальний рік відповідно до рекомендацій Управління освіти за тематичними місячниками та тижневими циклами. Всі місячники проведено на достатньому рівні, місячник превентивного виховання та здорового способу життя – на середньому, оскільки класними керівниками впродовж місячника більше уваги приділялося формуванню навичок здорового способу життя, а ніж профілактиці негативних проявів серед учнів, тому слід активізувати роботу щодо профілактики жорстокого поводження серед учнів, до жодного заходу, окрім спортивного свята в початковій школі, не було залучено батьків. Проте, слід відмітити, що протягом всього року велася системна робота адміністрації та практичного психолога Мальченко О.В. щодо попередження правопорушень, булінгу, знущання, бійок, приниження та неправомірної поведінки серед неповнолітніх з учнями та їх батьками чи особами, які їх замінюють. Було проведено такі заходи, як анкетування батьків та учнів «Булінг та його прояви в підлітковому віці», заняття з елементами тренінгу в 5-10 класах «Знайомство з булінгом», «Протидія булінгу», «Обережно, кібербулінг», виступи на батьківських зборах «Булінг: що треба знати», розповсюдження пам’яток «Булінг: що тобі допоможе», тощо.

Продовжено експериментальну діяльність щодо реалізації авторського проекту «Школа компетентностей», спрямованого на розвиток ключових компетентностей учнів відповідно до Концепції нової української школи.

Реалізація проекту «Школа компетентностей» в 2018-2019 навчальному році здійснювалась відповідно до циклограми, затвердженої рішенням педагогічної ради школи (протокол №8 від 31.08.2018 року).

Циклограма та результативність

реалізації проекту «Школа компетентностей»

в 2018-2019 навчальний рік

Місяць Назва школи рівень В межах місячника рівень
Вересень-жовтень Школа громадської активності достатній «Увага!Діти на дорозі!», всеобучу, національно-патріотичного та громадянського виховання достатній
Листопад Школа медіа-грамотності достатній превентивного виховання середній
Грудень Школа родинного затишку достатній правового виховання достатній
Січень Школа загальнокультурної грамотності високий морально-етичного та естетичного виховання високий
Лютий Школа дослідників-експериментаторів достатній профорієнтації та трудового виховання достатній
Березень Школа підприємливості та фінансової грамотності достатній родинно-сімейного виховання достатній
Квітень С достатній екологічного виховання та «Створи добро» достатній
Травень Школа досвідченого європейця високий військово-патріотичного виховання достатній

Під час вибору форм та методів виховної роботи педагоги надавали перевагу сучасним виховним технологіям, колективним творчим справам, акціям, квестам, тренінгам, фестивалям, спрямованим на формування активної громадської позиції учнів, лідерських якостей, екологічної та правової культури, ключових компетентностей, тощо, запроваджували формувальний та герменевтичний підхід та забезпечували перехід від окремих виховних заходів до системи роботи, яка ґрунтується на принципах «наскрізного виховання».

З метою формування громадянської компетентності, заохочення учнівської молоді до активної участі у громадському та культурному житті, поширення демократичних цінностей, розвитку ініціативи і самоврядування, активізації волонтерського руху з 03.09.2018 по 31.10.2018 року було реалізовано на достатньому рівні проект «Школа громадської активності». Проте класним керівникам слід активізувати діяльність по залученню до подібних тематичних заходів батьків учнів своїх класів та запрошення на класні заходи військових, волонтерів тощо. Треба відмітити позитивну роботу учнівського самоврядування разом з педагогом-організатором Жванією М.П. щодо організації виборів Президента Шкільної республіки «Лідер» та проведення інформаційних заходів національно-патріотичного спрямування в форматі «Учням школи від лідерів учнівського самоврядування». На належному рівні проведено роботу класними керівниками 3, 4, 6, 7 класів Івахненко Н.В., Іванкович О.С., Кабак Ю.І. та Красновою О.О. щодо організації діяльності класних волонтерських загонів. На високому рівні проведено урочисту церемонію відкриття шкільної арт-студії «Успіх!» та батьківську конференцію, у підготовці якої активну участь взяли педагоги Жванія М.П., Лисиченко Т.В., Мальченко О.В., Іванкович О.С., Косяк Н.М., Краснова О.О., Дергаусова Л.Д.

В листопаді 2018 року з метою сформувати медіакомпетентність, навчити учнів відповідально ставитися до поширення інформації в Інтернеті, дбати про свою репутацію в мережі на достатньому рівні було реалізовано проект «Школа медіаграмотності». Слід відмітити позитивну роботу педагога-організатора Жванії М.П. та вчителя інформатики Краснової О.О. щодо проведення заходів в межах проекту «Школа медіаграмотності»: створення постерів «Влив комп’ютера на твоє здоров’я» на уроках інформатики, захист проектів «Що таке медіа грамотність?», творча лабораторія «Стоп – фейк», перегляд відеороликів про медіаграмотність, мережевий етикет, інтерактивні вправи з основ медіа грамотності, квест «Будь медіаграмотним», тощо.

В грудні 2018 року з метою формування духовного збагачення учнів, поширення знань про українські народні свята та національну культурну спадщину, налагодження ефективного партнерства між школою та батьківською громадськістю було реалізовано проект «Школа родинного затишку». Класними керівниками 1-6 та 8 класів (Целуйко А.О., Слюсаренко О.В., Івахненко Н.В., Іванкович О.С., Косяк Н.М., Кабак Ю.І., Горіна Г.М.) було залучено батьків до проведення класних та загальношкільних заходів. На жаль, жоден з батьків не виявив бажання провести майстер-клас для учнів школи, тому класним керівникам слід активізувати роботу в цьому напрямку. На належному рівні було організовано роботу «Фабрики Святого Миколая», особливо слід відзначити діяльність педагогів Жванії М.П., Іванкович О.С., Івахненко Н.В., Рахвальської А.Ф. Слід відмітити позитивну роботу педагога-організатора Жванії М.П., вчителя української мови та літератури Кабак Ю.І., бібліотекаря Рахвальської А.Ф. щодо організації «Андріївських вечорниць» та заходів до Дня Святого Миколая. Заступником директора з виховної роботи Авраменко Н.В. було організовано анкетування батьків щодо вивчення їх запитів стосовно проведення новорічних свят, з урахуванням чого було проведено святковий квест «Різдво та Новий рік мандрують світом» та бал-маскарад «Новорічна фєєрія» за активної участі педагогів Жванії М.П., Рахвальської А.Ф., Краснової О.О., Сидоренко О.М., Кабак Ю.І., Авраменко Н.В., заходи пройшли на високому організаційному та емоційному рівні та широко висвітлені в ЗМІ.

З метою налагодження ефективного партнерства з батьками заступником директора з виховної роботи створено веб-лабораторію "Як перертворити батьків на співавторів освітнього процесу" в Google-class, проте не всі педагоги беруть активну участь в її роботі, тому класним керівникам слід активізувати діяльність щодо дієвого зворотнього зв’язку та ефективного впровадження засад педагогіки партнерства в виховну роботу.

З метою формування в учнів моральної свідомості, загальнолюдських цінностей, культури міжособистісних відносин, духовного збагачення учнів, ознайомлення з культурною спадщиною України й світу, тощо з 14.01.2019 по 31.01.2019 року реалізовано проект «Школа загальнокультурної грамотності», в межах якого було запроваджено інноваційні форми роботи з учнями такі, як веб-квест за QR-кодами «Світова спадщина ЮНЕСКО», демотека «Нехай весь світ дізнається про тебе!» (куточок, де учні могли залишити свої твори – «демки», щоб про них дізнався широкий загал), мистецький бульвар (реклама предметів мистецтва та творів митців), дизайн-лабораторія з виготовлення постерів, бук-слем (змагання на кращу рекламну кампанію по просуванню обраної книги), співочий челендж, квест-марафон (самостійний пошук інформації учнями на виконання завдань, які вони отримують почергово протягом 2-3 тижнів, з подальшим практичним застосуванням здобутих знань на фінальній грі, заохочення - сертифікат на 12 балів з відповідних предметів). Використання вказаних форм було ефективним, сприяло формуванню в учнів вміння працювати в команді та мало багато позитивних відгуків від школярів. Усі заплановані заходи проведено на високому рівні та висвітлені у ЗМІ. Класними керівниками 1-10 класів на належному рівні було інтегровано заходи щодо формування загальнокультурної грамотності в поурочну діяльність з предметів, що викладають в своїх класах. Активну участь у реалізації проекту «Школа загальнокультурної грамотності» взяли педагоги школи Жванія М.П., Кабак Ю.І., Рахвальська А.Ф., Смолинська М.А., Стрижченко О.В., Бєлова Л.А., Дергаусова Л.Д., Сидоренко О.М., Краснова О.О., Косяк Н.М.

В лютому було реалізовано проект «Школа дослідників-експериментаторів» з залучення до дослідницької та експериментальної діяльності, формування наукового розуміння природи і сучасних технологій, здатності застосовувати його в практичній діяльності, розвитку вміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. Інновацією цього проекту стало проведення з учнями соціальних експериментів в форматі челенджів «День без…». Всі заплановані заходи проведено на належному рівні, проте слід відзначити, що майже всі педагоги порушили терміни надання заявок, фото- та відеоматеріалів, що сприяло несвоєчасному висвітленню проведених заходів та вплинуло на загальний рівень реалізації проекту, який було визначено як достатній замість високого.

В березні в межах проекту «Школа підприємливості та фінансової грамотності» всі заплановані заходи реалізовано на достатньому рівні, найактивнішу участь взяли 5, 6, 7 та 9 класи на чолі з класними керівниками Косяк Н.М., Кабак Ю.І., Красновою О.О., Жванією М.П. Слід відмітити педагогів Краснову О.О. та Косяк Н.М., які організували зустрічі учнів з працівниками банківської сфери. Згідно з рекомендаціями Інституту модернізації змісту освіти Учні та педагоги школи долучилися до Global Money Week Ukraine 2019. На достатньому рівні педагогом-організатором Жванією М.П. проведено цикл освітніх заходів для у сфері фінансової грамотності у співпраці з вчителем інформатики Красновою О.О., яка з метою зворотного зв’язку забезпечила демонстрацію активності школи у рамках Global Money Week за посиланнями Національного банку України та Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

В квітні забезпечено реалізацію проекту «Школа сталого розвитку», найяскравішими заходами в межах якого стали інфографікбатл «Крок за кроком до сталого способу життя в Україні», акція «Заощаджуй ресурси вдома!» серед учнів 5-10 класів під керівництвом вчителя географії Смолинської М.А. Вже традиційною стала акція «За чистоту Землі, красу і вроду! За екологію довкілля і душі!» з нагоди Дня довкілля, в межах якої учні 1-10 класів висаджували дерева, кущі та квіти на території школи. Слід відмітити належну роботу класних керівників 1-10 класів, які залучили до акції батьків.

Слід відмітити належну роботу класних керівників 2, 7, 9 класів Слюсаренко О.В., Краснової О.О., Жванії М.П. щодо залучення учнів та батьків до акції “Сортуй сміття - врятуй Землю!”.

Усі класні керівники провели у своїх класах тематичні виховні години, бесіди, круглі столи тощо. Найцікавішими були тренінг «Вчимося господарювати у своїй школі» в 7 класі (класний керівник Краснова О.О.), модельна гра «Стратегія сталого розвитку природи і суспільства» в 9 класі (класний керівник Жванія М.П.), проект «Добрий господар – бережливий господар» в 5 класі (класний керівник Косяк Н.М.). Рівень проведення зазначених заходів достатній, але педагогам слід звернути увагу, що сталий розвиток має не лише екологічну складову, але й економічну й соціальну, та проводити більше дієвих заходів щодо сталого розвитку, такі, як акції, проекти, дослідження, тренінги, творчі завдання, спільні справи, тощо, залучаючи батьківську громадськість, над чим слід працювати впродовж року.

В травні реалізовано проект «Школа досвідченого європейця». Всі заплановані заходи проведено на високому рівні. Слід відмітити роботу дієву співпрацю класних керівників з педагогом-організатором Жванією М.П., шкільним бібліотекарем Рахвальською А.Ф. та вчителем інформатики Краснової О.О. щодо проведення на належному рівні, таких заходів, як «Марафон «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся», інтерактивні перерви «Я – європеєць!», флешмоб «Україна – це Європа!», аукціон учнівських ідей, ярмарок солодощів та декоративних виробів, квест «Країнами світу». Особливо слід відзначити, що в межах проекту під керівництвом заступника директора з виховної роботи Авраменко Н.В. було запроваджено роботу шкільного євроклубу «Партнерство», проведено вибори президента євро клубу та прийнято присягу євроклубівців. На високому рівні членами євроклубу було організовано та проведено свято останнього дзвоника в форматі open air party «Європейська феєрія». Слід відзначити роботу всіх класних керівників щодо залучення батьків до виготовлення костюмів для участі учнів у міських заходах до Дня Європи, тематичних атрибутів та фотозон європейських країн для Свята останнього дзвоника.

Таким чином, педагогічний колектив забезпечив якісну реалізацію експериментальної діяльності «Школа компетентностей», у реалізації якої слід відмітити найактивнішу участь педагогів школи Жванії М.П., Краснової О.О., Кабак Ю.І., Косяк Н.М., Рахвальської А.Ф. Слід визнати ефективність таких форм роботи, як тематичні квести, акції, марафони, тренінги, флешмоби, сторітеллінг, творчі та дизайн-лабораторії, челленджі, експерименти та досліди тощо.

Провідним напрямком виховної роботи у 2018-2019 навчальному році залишається національно-патріотичне виховання. Всі заплановані заходи проведено на достатньому рівні. Серед найбільш єфективних та цікавих форм виховної роботи патріотичного спрямування слід відмітити наступні: співочий флешмоб «Рушник єднання» з нагоди Дня знань (03.09.2018), творча лабораторія клубу журналістики «100 облич Української революції» (01-12.10.2018), флеш-моб «Теперішнім та майбутнім захисникам України» (11.10.2018), патріотична гра “Душу - Богу, Життя - Україні, Честь - для себе” (12.10.2018), челендж «Гордість школи – гордість України» під гаслом «Розкажи про свого спортсмена!» з метою залучення шкіл України в межах проекту «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» (29.11.2018), музично-літературна композиція «Андріївські вечорниці» (13.12.2018), квест «Святий Миколай у Бахмутський їде край» (19.12.2018), пісенний батл до Дня Соборності (21.01.2019).

В школі діє волонтерський рух. На належному рівні проведено роботу щодо організації діяльності класних волонтерських загонів класними керівниками 3, 4, 6, 7 класів Івахненко Н.В., Іванкович О.С., Кабак Ю.І. та Красновою О.О.

Адміністрацією школи проводилась системна робота щодо внутрішньошкільного контролю згідно Річного плану. Питання виховної роботи заслуховувалися на нарадах при директорі щомісяця.

Педагогом-організатором Жванією М.П. на достатньому рівні організовано діяльність учнівського самоврядування, постійно урізноманітнюються форми роботи з учнями, лідери учнівського самоврядування систематично долучаються до проведення загальношкільних заходів. Так, зусиллями учнівського самоврядування з нагоди Дня Знань проведено науковий квест «Наукові походеньки» для учнів 1-9 класів, відкрито арт-студію «Успіх». Команда школи взяла участь у Всеукраїнських проектах «Сходини», «Відкривай Україну», «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів», в проекті «Молода енергія громад». Треба відмітити позитивну роботу учнівського самоврядування разом з педагогом-організатором Жванією М.П. щодо проведення інформаційних заходів в форматі «Учням школи від лідерів учнівського самоврядування». На достатньому рівні проведено «Аукціон учнівських ідей». Учні 5-10 класних презентували свої проекти, реалізацію яких буде здійснено протягом літніх канікул

Практичним психологом школи Мальченко О.В., яку призначено громадським інспектором, на належному рівні забезпечено психологічний супровід виховної роботи, надання соціально-психологічної підтримки неповнолітнім, проведення громадського огляду, соціального захисту дітей пільгового контингенту, організацію оздоровлення тощо.

У школі функціонують гуртки військово-патріотичного напрямку «Школа джур» (керівник – Бєлов О.Ю.), художньо-естетичного циклу: вокальний ансамбль «Капель», хоровий колектив (керівник – Дергаусова Л.Д.), технічної творчості (керівник – Чіора Є.С.). Середня наповнюваність усіх гуртків відповідає встановленим нормам. Адміністрацією школу було залучено Бахмутський міський Центр технічної творчості дітей та молоді, спеціалісти якого проводять заняття гуртка декоративно-ужиткового мистецтва на базі школи для учнів 1-4 класів. Керівниками гуртків залучено до гурткової роботи учнів пільгових категорій, ПБП, ВШО та ФНС. Під керівництвом вчителя української мови Жванії М.П. працює «Клуб журналіста», функціонує «Арт-студія» на чолі з педагогом-організатором Жванією М.П., члени якої беруть участь в усіх міських та загальношкільних заходах. Спостерігається зростання рівня активності учнів щодо участі у подібних заходах та конкурсах. Найактивнішу участь у підготовці учнів до шкільних та міських конкурсів та змагань серед педагогічного колективу взяли, окрім педагога-організатора Жванії М.П., вчитель музики Дергаусова Л.Д., вчитель української мови та літератури Кабак Ю.І., вчитель образотворчого мистецтва та обслуговуючої праці Сидоренко О.М. Проте слід відмітити недостатній рівень роботи керівника гуртка технічної творчості Чіори Є.С. щодо участі у міських заходах та конкурсах.

11.10.2018 року на належному рівні педагогічним колективом проведено батьківську конференцію в форматі студі й «Як запобігти конфліктам», «Як організувати дозвілля дитини», «Професійна орієнтація», «Здорове харчування дитини», в підготовці та проведені якої слід відмітити якісну роботу педагогів Жванії М.П., Дергаусової Л.Д., Мальченко О.В., Косяк Н.М., Краснової О.О., Іванкович О.С., Івахненко Н.В.

27.11.2018 року заступником директора з виховної роботи Авраменко Н.В. проведено педагогічну раду в форматі «Воркшоп» на тему: «Насильство в школі: аналіз проблем та шляхи їх розв’язання», в ході якої педагогічним колективом було розглянуто методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору, запобігання насиллю та протидії булінгу та мобінгу, визначено шляхи формування ненасильницьких моделей поведінки та затверджено Положення про діяльність Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 щодо виявлення та підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, попередження жорстокого поводження із змінами.

Адміністрацією школи організовано зустрічі учнів з спеціалістами кабінету планування сім’ї жіночої консультації КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ», кабінету «Альтернатива» «Клініка, дружня до молоді» КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, з представниками Бахмутського МРВ філії ДУ «Центр пробації в Донецькій області», Бахмутського Центру соціальних служб, інспектором Сектору превентивної діяльності Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, державними виконавцями Бахмутського міськрайонного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Донецькій області щодо протидії булінгу, прав та обов’язків громадян, профілактики правопорушень, тощо.

Висновки: план виховної роботи за 2018-2019 навчального року виконано на достатньому рівні.

На підставі вищезазначеного на 2019-2020 н.р. педагогичному колективу школи рекомендовано:

1. Продовжувати якісне забезпечення реалізації експериментальної діяльності в межах проекту «Школа компетентностей» шляхом інтеграції навчальної та виховної роботи.

2. Узагальнити матеріали експериментальної діяльності в межах проекту «Школа компетентностей» на наступний навчальний рік.

3. Використовувати інноваційні форми та методи виховної роботи з учнями, застосовуючи герменевтичний підхід.

4.Активно залучати військовослужбовців, учасників АТО з батьківської громадськості до проведення виховних заходів.

5. Проводити виховні заходи щодо формування ненасильницьких моделей поведінки серед учнів класу, профілактики булінгу, кібербулінгу.

6. Налагодити ефективну роботу з батьківською громадськістю.

7. Забезпечити якісне роботу шкільного євро клубу «Партнерство».

8. Забезпечити участь учнів та педагогів школи у масових заходах, конкурсах, турнірах, фестивалях тощо.

9. Активно залучати учнів до дослідницької та проектної діяльності на засадах сталого розвитку.

Циклограма

реалізації проекту «Школа компетентностей» в 2017-2018 навчальному році

Місяць

Назва школи

В межах місячника

Грудень

Школа
родинного затишку

правового виховання

Січень

Школа
волонтера

морально-етичного та естетичного виховання

Лютий

STEAMschool

профорієнтації та трудового виховання

Березень

Школа
Леді
&
Джентельменів

родинно-сімейного виховання

Квітень

Школа
сталого
розвитку

екологічного виховання та «Створи добро»

Травень

Школа
досвідченого
європейця

військово-патріотичного виховання

Кiлькiсть переглядiв: 1704

Коментарi