Нормативно-правова база щодо організації виховної роботи 2021-2022 н.р

Відповідно до закону України «Про повну загальну середню освіту» виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу в закладах освіти та має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина. Єдність навчання, виховання та розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Провідним напрямком виховної роботи залишається реалізація основних засад Концепції «Нова українська школа», а саме: виховання особистості, патріота та новатора як ключових категорій сучасного випускника. Продовжується переорієнтація та розбудова оновленої моделі виховної роботи: перехід від окремих заходів з моралі до наскрізного виховання (залучення вчителів-предметників), виховання через освітнє середовище, підбір цікавих для дітей форм і методів, виховання через особистий приклад педагога, застосування педагогіки партнерства.

Під час організації виховної діяльності педагогічні працівники мають спиратися на такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про освіту» (зміст статті 12 про мету повної загальної середньої освіти, формування ключових компетентностей) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про повну загальну середню освіту» (зміст статті 15 про мету і завдання виховного процесу) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

Наказ МОН від 28.12.2019 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

ПОСТАНОВА КМУ від 1 червня 2020 р. № 585 “Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text

Стратегія національно-патріотичного виховання (основні напрями та механізми реалізації громадянсько-патріотичного, духовно-морального та військово-патріотичного виховання) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text

Оновлена редакція Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року"
Указ Президента України "Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р "Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року"

Указ Президента України "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

Указ Президента України "Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників на період до 2021 року"

● Указ президента України від 30.09.2019 №721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей»

● Указ Президента України від 23.08.2019 — № 162 «Про День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України».

● Наказ Міністерства юстиції України від 22.08.2019 № 2633/5 «Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2020–2022 роках»

З метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей необхідно врахувати при плануванні роботи з учнівськими колективами інформаційні матеріали листа МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок””

Нормативно-правова база

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» wym-1532761567614

Указ Президента України "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Накази МОН wym-1537143841910

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 роки wym-1532759135824

Регіональна програма «ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ. 2017-2020 РОКИ» wym-1532760258517

Програма розвитку освіти на території м. Бахмут на 2017-2020 роки wym-1532759436627

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи wym-1532758768159

Нормативна база позашкільної освіти та виховної роботи 2019-2020 н.р.

Лист МОН № 1/9-512 від 13.08.19 року «Щодо мультфільмів для учнів 1-4 класів, які можуть бути використані при проведенні Першого уроку або під час навчання в закладах загальної середньої освіти» wym-1573029584278

Лист МОН № 1/9-523 від 16.08.19 року «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» wym-1573029613956

Лист МОН від 10.07.2019 №1/9-436 "Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2020 навчальному році" wym-1573029650848

Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок" wym-1573029672745

Лист ІМЗО від 07.02.2019 № 22.1/10-389 "Про методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році" wym-1573029703324

Наказ МОН від 31.01.2019 № 87 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів" wym-1573029729408

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р "Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року" wym-1573029751688

Указ Президента України "Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" wym-1573029771449

Указ Президента України "Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників на період до 2021 року" wym-1573029796428

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"wym-1573029836959

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" wym-1573029973473

Закон України "Про загальну середню освіту"wym-1573030164867

Також рекомендуються до використання в роботі наступні матеріали:

Матеріали секції «Педагогіка партнерства» Всеукраїнської серпневої конференції – 2019: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2019/sekciya-pedagogika-partnerstva

Програма «Нова українська школа» у поступі до цінностей» (наук. керівник Бех І. Д.): https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/

Статті збірки Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Освітній дороговказ - 2019»:

- «Розбудова сучасного виховного простору – створення майбутнього держави» (автори - Андрій Дубяга – завідувач відділу національного виховання, Олена Золотар – методист відділу національного виховання, Людмила Рибалка – методист відділу національного виховання).

- «Позашкілля на шляху створення відкритого виховного простору» (автори - Андрій Дубяга – завідувач відділу національного виховання, Олена Золотар – методист відділу національного виховання)

Накази з виховної роботи по школі

wym-1529002816674

Методичні рекомендації

wym-1529002797958

Кiлькiсть переглядiв: 451

Коментарi